Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:

SB_K3D07 KHUÔN SILICONE NGƯỜI TUYẾT, HOA BƯỚM, CÔ GÁI VÀ TRÁI TIM

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không...
300,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_KMI46 KHUÔN SILICONE HÌNH MẶT GẤU

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không...
80,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_KMI44 KHUÔN SILICONE TRÁI TIM LÕM 15 Ô

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không...
80,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_KMI38 KHUÔN SILICONE HÌNH 2 NỬA TRÁI TIM 15 Ô

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không...
80,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_KMI08 KHUÔN SILICONE HOA CÚC

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không...
65,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_KMA19 KHUÔN SILICONE HÌNH BÁNH TRUNG THU 6 Ô

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không...
200,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_KMA16 KHUÔN SILICONE HÌNH VUÔNG 10 Ô

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không...
200,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_KMA09 KHUÔN SILICONE BAO TAY NOEL ĐƠN

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không...
45,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_KMA08 KHUÔN SILICONE HOA TUYẾT ĐƠN

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không...
45,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_K3D28 KHUÔN 3D BÉ THIÊN THẦN BÊN HOA

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không...
340,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_K3D24 KHUÔN 3D HÌNH TỔ ONG

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không...
240,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_K3D22 KHUÔN 3D TRỌN BỘ CHIM KÉT

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không...
120,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_K3D19 KHUÔN 3D HÌNH THỎ ĐÁNG YÊU

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không...
240,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_K3D17 KHUÔN 3D THIÊN THẦN BẮT BƯỚM

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không...
240,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_K3D13 KHUÔN 3D HÌNH XE ĐẠP

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không...
120,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_K3D11 HÌNH NÀNG TIÊN CÁ

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không...
240,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_K3D10 KHUÔN 3D CÀNH HOA HỒNG NHÍ

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không...
120,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_K3D02 KHUÔN 3D HAI BÉ HÔN NHAU

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không...
150,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_K3D15 KHUÔN 3D CHÚ RỂ CÕNG CÔ DÂU

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không...
240,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_K3D14 KHUÔN 3D CÀNH HOA HỒNG ĐƠN

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không...
300,000₫
Xem nhanh Chi tiết

KIT - BỘ KIT LÀM XÀ PHÒNG CHO BÉ

Bộ KIT làm xà phòng là một sự lựa chọn tốt nhất cho bé khi bé thích tự tay làm những bánh xà phòng handmade tại nhà. Bé sẽ cảm thấy rất thích thú khi chính tay mình làm ra những sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên này.Bột KIT làm xà phòng Handmade sẽ giúp bé sáng tạo nên những bánh xà phòng đẹp...
200,000₫
Xem nhanh Chi tiết

GMG - GIẤY MAGIC

Giấy Magic là một phát minh độc đáo và sáng tạo cho ngành xà phòng M&P. Giấy in rất dễ dàng bằng các loại máy in thông dụng, bạn có thể in bất cứ hình ảnh nào bạn yêu thích lên giấy, rồi cho giấy vào trong xà phòng. Hình ảnh vẫn giữ được màu sắc sáng đẹp, tươi tắn.Giấy Magic rất mỏng...
75,000₫
Xem nhanh Chi tiết

HLCO - HƯƠNG COLLEDA

Hương Colleda được tổng hợp theo công nghệ sản xuất tiến tiến nhất của Pháp, có đầy đủ chứng từ nguồn gốc sản phẩm. Mùi hương độc đáo, cá tính, khả năng lưu hương tốt. Sử dụng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm như xà phòng, dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt,... Tên sản phẩm:Hương ColledaMã sản phẩm: HLCOXuất xứ: PhápThành phần chính: Diethyl phthalate, galaxolide,...
20,000₫
Xem nhanh Chi tiết

HLSN - HƯƠNG SỮA NGỌT (FOR BABY)

Hương sữa ngọt được tổng hợp theo công nghệ sản xuất tiến tiến nhất của Pháp, có đầy đủ chứng từ nguồn gốc sản phẩm. Hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, sử dụng trong ngành mỹ phẩm như xà phòng handmade, sữa tắm, sữa rửa mặt,... Hương thơm an toàn, phù hợp cả người lớn và em bé.Tên sản phẩm:Hương sữa ngọtMã sản phẩm: HLSNXuất xứ: PhápThành...
30,000₫
Xem nhanh Chi tiết

HLHH - HƯƠNG HOA HỒNG

Hương hoa hồng được tổng hợp theo công nghệ sản xuất tiến tiến nhất của Pháp, có đầy đủ chứng từ nguồn gốc sản phẩm. Mùi hương nhẹ nhàng, quí phái, thu hút, khả năng lưu hương tốt. Sử dụng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm như xà phòng, dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt,... Tên sản phẩm:Hương hoa hồngMã sản phẩm: HLHHXuất xứ: PhápThành...
20,000₫
Xem nhanh Chi tiết

HLSS - HƯƠNG SUNSEAKER (FOR MEN)

Hương thơm dành cho nam giới được tổng hợp theo công nghệ sản xuất tiến tiến nhất của Pháp, có đầy đủ chứng từ nguồn gốc sản phẩm. Mùi hương nam tính, mạnh mẽ, quyến rũ, đầy lôi cuốn, lưu hương tốt. Sử dụng trong các mỹ phẩm dành cho phái mạnh như xà phòng, dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt,... Tên sản...
20,000₫
Xem nhanh Chi tiết

HLHG - HƯƠNG HẠT GẠO

Hương hạt gạo được tổng hợp theo công nghệ sản xuất tiến tiến nhất của Pháp, có đầy đủ chứng từ nguồn gốc sản phẩm. Mùi hương mộc mạc, thân thương, lưu hương tốt, có thể kết hợp thêm với những hương khác để tạo sự độc đáo. Sử dụng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm như xà phòng handmade, sữa tắm, sữa rửa mặt,... Tên...
20,000₫
Xem nhanh Chi tiết

HLĐQ - HƯƠNG ĐỒNG QUÊ

Hương đồng quê được tổng hợp theo công nghệ sản xuất tiến tiến nhất của Pháp, có đầy đủ chứng từ nguồn gốc sản phẩm. Mùi hương nhẹ nhàng lan toả nhưng đang đứng giữa khu vườn đầy hoa. Hương thơm sử dụng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm như xà phòng handmade, sữa tắm, sữa rửa mặt,... Tên sản phẩm:Hương đồng quêMã sản phẩm: HLĐQXuất xứ: PhápThành phần...
20,000₫
Xem nhanh Chi tiết

HLTX - HƯƠNG TRÀ XANH (FOR BABY)

Hương trà xanh được tổng hợp theo công nghệ sản xuất tiến tiến nhất của Pháp, có đầy đủ chứng từ nguồn gốc sản phẩm. Hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, sử dụng trong ngành mỹ phẩm như xà phòng handmade, sữa tắm, sữa rửa mặt,... Hương thơm an toàn, phù hợp cả người lớn và em bé.Tên sản phẩmHương trà xanh (baby)Mã sản phẩm: HLTXXuất...
30,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_K3D34 KHUÔN SILICONE 3D TRÁI TIM LỚN HỌA TIẾT

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không làm...
240,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_K3D18 KHUÔN SILICONE 3D CÔ GÁI BÊN HOA HỒNG

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không làm...
240,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_K3D33 KHUÔN SILICONE 3D VUÔNG BƯỚM ĐẬU CÀNH TRÚC

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không làm...
240,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_K3D16 KHUÔN SILICONE 3D TRÁI TIM I LOVE YOU

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không làm...
240,000₫
Xem nhanh Chi tiết

SB_K3D12-KHUÔN SILICONE 3D THIÊN THẦN NGẮM HOA

Roxane cung cấp khuôn xà phòng được làm từ cao su silicone, có khả năng chịu nhiệt và chống dính cao. Khuôn có nhiều kiểu dáng khác nhau, chi tiết khuôn sắc nét giúp bạn thỏa sức tạo làm nên những bánh xà phòng có tính sáng tạo cao. Đặc biệt, khuôn mềm dẻo, dễ tháo sản phẩm mà không làm...
240,000₫
Xem nhanh Chi tiết

MV- MÀU VÀNG LÀM XÀ PHÒNG MELT AND POUR

Màu chuyên dùng cho xà phòng Melt and Pour có độ bền màu cao, chỉ dùng lượng nhỏ đã cho màu đạt yêu cầu, tạo nên những bánh xà phòng có màu sắc đẹp mắt. Màu có đột tan tốt và đều màu, dễ dàng rửa trôi khi sử dụng, an toàn cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Hàm lượng...
20,000₫
Xem nhanh Chi tiết

MC- MÀU CAM LÀM XÀ PHÒNG MELT AND POUR

Màu chuyên dùng cho xà phòng Melt and Pour có độ bền màu cao, chỉ dùng lượng nhỏ đã cho màu đạt yêu cầu, tạo nên những bánh xà phòng có màu sắc đẹp mắt. Màu có đột tan tốt và đều màu, dễ dàng rửa trôi khi sử dụng, an toàn cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Hàm lượng...
20,000₫
Xem nhanh Chi tiết

MĐ- MÀU ĐỎ LÀM XÀ PHÒNG MELT AND POUR

Màu chuyên dùng cho xà phòng Melt and Pour có độ bền màu cao, chỉ dùng lượng nhỏ đã cho màu đạt yêu cầu, tạo nên những bánh xà phòng có màu sắc đẹp mắt. Màu có đột tan tốt và đều màu, dễ dàng rửa trôi khi sử dụng, an toàn cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Hàm lượng...
20,000₫
Xem nhanh Chi tiết

BCR - BỘT CÀ RỐT

Những củ cà rốt tươi xoay nhuyễn thành bột, có tác dụng tốt với sức khỏe. Cà rốt có thể chế biến được những công thức làm đẹp đơn giản mà hiệu quả, giúp làn da lấy lại được vẻ đẹp; ngoài ra, bột cà rốt còn có khả năng chống ánh nắng mặt trời, khói bụi, trị mụn, vết thâm...
5,000₫
Xem nhanh Chi tiết

BBD - BỘT BÍ ĐỎ

Bí đỏ là một loại thuốc giúp làm đẹp da. Các sản phẩm làm đẹp từ bí đỏ đặc biệt phù hợp với từng loại da, đặc biệt với da mặt nhạy cảm, dễ bị dị ứng và tổn thương. Bí đỏ chứa nhiều vitamin A, C và kẽm khi được thêm vào xà phòng sẽ nhanh chóng thẩm thấu vào...
5,000₫
Xem nhanh Chi tiết

BPO - BỘT Phấn ONG

Phấn ong còn có tên là phấn hoa, phương o­ng... là hạt phấn do con o­ng lấy từ nhụy hoa đưa về tổ. Phấn ong có chứa nhiều chất dinh dưỡng quý có lợi cho sức khỏe con người. Phấn hoa có tác dụng chống lão hóa, giúp làn da mịn màng và sạch mụn. Đặc biệt, phấn hoa có khả năng đánh...
10,000₫
Xem nhanh Chi tiết

NLK - NỤ HOA LAVENDER KHÔ

Hoa oải hương là loại thảo mộc tuyệt vời của thiên nhiên. Hoa oải hương được đánh giá cao trong điều trị mụn trứng cá, eczema, viêm da... Hoa oải hương không chỉ được sử dụng làm tinh dầu mà còn có thể kết hợp cùng xà phòng dùng trực tiếp trên da. Khi kết hợp cùng xà phòng, hoa...
30,000₫
Xem nhanh Chi tiết

BVQ - BỘT VỎ QUẾ

Bột vỏ quế có khả năng kháng khuẩn giúp làm sạch da. Nhưng quế có vị cay nồng nên khi dùng trực tiếp trên da sẽ gây bỏng da, dị ứng. Nếu bột quế có tính axit cao thêm vào xà phòng sẽ trung hòa tính nồng của Quế; da sẽ vừa nhận được dưỡng chất của Quế và còn...
5,000₫
Xem nhanh Chi tiết

THT - BỘT THAN HOẠT TÍNH

Bột than hoạt tính được chiết xuất từ gỗ tre. Than hoạt tính có tác dụng giải độc cho da, kích thích sản sinh hồng cầu, lưu thông máu và làm đẹp da. Bột than hoạt tính rất mịn thường được sử dụng tạo màu đen tự nhiên cho xà phòng. Khi sử dụng xà phòng than hoạt tính sẽ...
5,000₫
Xem nhanh Chi tiết

ĐSB - ĐẤT SÉT XÁM BRAZIL

Đất sét xám Brazil được lấy từ vùng trầm tích tại phía bắc Brazil. Đất sét giàu khoáng chất tự nhiên làm đẹp cho da. Được thiên nhiên phú cho khả năng lưu dẫn, đất sét hút các chất bẩn trên da, đồng thời kích thích sự tuần hoàn máu và bạch huyết. Đất sét xám Brazil là loại đất...
30,000₫
Xem nhanh Chi tiết

ĐSKC - ĐẤT SÉT KHOÁNG SẢN CAM

Đất sét cam brazil chứa nhiều thành phần độc đáo như đồng, phốt pho, magie, kẽm và canxi,… Đất sét cam có màu cam, giúp tạo màu cam tự nhiên và tăng khả năng làm sạch của xà phòng. Ngoài ra, công dụng làm đẹp của đất sét cam Brazil còn ở khả năng hút các chất bẩn dưới da...
30,000₫
Xem nhanh Chi tiết

TBN - TINH BỘT NGHỆ

Theo như phong tục của người Ấn Độ, cô dâu được bôi nghệ trong ngày tổ chức đám cưới vì người ta tin rằng nghệ rất tốt cho làn da. Nó làm cho làn da thêm sức sống và phòng chống các vết đỏ cũng như mụn trên mặt. Trong hàng thế kỉ, nghệ được sử dụng để chữa lành...
10,000₫
Xem nhanh Chi tiết

BMC - BỘT TRÀ XANH MATCHA

Bột trà xanh mat-cha được làm từ lá trà xanh, được trồng tại vùng núi Uji, Nhật Bản. Đây là một thành phố cổ tại Kyoto - vùng trà nổi tiếng nhất tại Nhật Bản với lịch sử hình thành gần 1000 năm về trà xanh. Dưỡng chất thiên nhiên có trong bột trà xanh sẽ thẩm thấu sâu vào các...
20,000₫
Xem nhanh Chi tiết

TDBH - TINH DẦU BẠC HÀ

Tinh dầu Bạc hà được chiết từ những lá bạc hà tươi nguyên chất trên cao nguyên Lâm Đồng. Tinh dầu bạc hà mang đến cho người dùng những công dụng làm đẹp rất hiệu quả.Đối với công dụng làm đẹp, tinh dầu bạc hà có thể được pha với nước tắm, chỉ cần 1-2 giọt, sẽ thấy những vết...
60,000₫
Xem nhanh Chi tiết