Liên hệ

CÔNG TY TNHH ROXANE VIETNAM

Địa chỉ: Block S4, The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Email: nhien.dang@roxane.vn

Điện thoại: +84 28 2253 7927

Fax: +84 28 2253 7927

Điện thoại

+84 28 6258 0586

Email

Email : info@roxane.vn

Vị trí

67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Nhập thông tin cần liên hệ
reset_capcha